Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT Lê Duẩn

Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT Lê Duẩn

Lượt xem:

Địa chỉ tuyển sinh đầu cấp trực tuyến của tỉnh Đắk Lắk: https://daklak.tsdc.edu.vn/ 1. Hướng dẫn xem thông tin: 2. Đăng kí hồ sơ: Xác nhận đăng kí hồ sơ: 3. Tra cứu hồ sơ: 4. Rút và bổ sung hồ sơ: 5. Báo sai hồ sơ: 6. Tra cứu trường tuyển sinh: 7. Tra cứu lịch sử xử lí hồ sơ: 8. Tra cứu điểm chuẩn: 9. Tra [...]