Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT Lê Duẩn

Lượt xem:

Đọc bài viết


Địa chỉ tuyển sinh đầu cấp trực tuyến của tỉnh Đắk Lắk:
https://daklak.tsdc.edu.vn/
1. Hướng dẫn xem thông tin:

2. Đăng kí hồ sơ:

Xác nhận đăng kí hồ sơ:

3. Tra cứu hồ sơ:

4. Rút và bổ sung hồ sơ:

5. Báo sai hồ sơ:

6. Tra cứu trường tuyển sinh:

7. Tra cứu lịch sử xử lí hồ sơ:

8. Tra cứu điểm chuẩn:

9. Tra cứu trúng tuyển:

10. Tra cứu học sinh: