THÔNG BÁO KHẨN VỀ HỒ SƠ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2022 – 2023 TRƯỜNG THPT LÊ DUẨN

THÔNG BÁO KHẨN VỀ HỒ SƠ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2022 – 2023 TRƯỜNG THPT LÊ DUẨN

Lượt xem:

1. Hạn chót đăng kí hồ sơ là ngày 03/7/2022, quá hạn mọi sự chậm trễ học sinh (phụ huynh) chịu trách nhiệm. 2. Hiện nay rất nhiều hồ sơ đã đăng kí trực tuyến nhưng chưa chụp ảnh và tải lên về các trang học bạ THCS (mỗi lớp chụp 2 trang), Hồ sơ nào chưa đủ các minh chứng được yêu cầu thì phải bổ sung ngay. [...]