Thông báo về việc áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột từ 6 giờ 00 ngày 06/01/2022

Lượt xem:

Đọc bài viết