Thông báo tựu trường năm học 2020 – 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thời gian tựu trường của học sinh cả 3 khối toàn trường 8h00 thứ Ba ngày 01/9/2020.
Khối 10 năm học 2020 – 2021 buổi sáng ngày 01/09/2020 sẽ được học tập nội quy, quy chế thi kiểm tra. Buổi chiều từ 13h30 sẽ kiểm tra Năng lực môn Tiếng Anh để xếp lớp.