THÔNG BÁO THƯỢNG KHẨN VỀ HỒ SƠ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 (NGÀY 02/7/2022)

Lượt xem:

Đọc bài viết

THÔNG BÁO THƯỢNG KHẨN VỀ HỒ SƠ VÀO LỚP 10. PHỤ HUYNH HỌC SINH VÀO HỆ THÔNG ĐĂNG KÍ TUYỂN SINH https://daklak.tsdc.edu.vn/ ĐỂ SỬA HỒ SƠ ĐÚNG THỜI HẠN.
Lí do Từ chối duyệt: Nhập THIẾU hoặc SAI một trong các thông tin sau: DÂN TỘC (theo giấy khai sinh); HẠNH KIỂM, HỌC LỰC, ĐIỂM TB lớp 6,7,8,9 (Kết quả sau khi thi lại nếu có thi lại); XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP THCS, ĐIỂM CÁC MÔN lớp 9; ẢNH chụp HỌC BẠ lớp 6, 7, 8, 9 (mỗi lớp 2 trang) (ảnh chụp phải rõ không bị mờ, nhòe, không đọc được)
Dưới đây là danh sách hồ sơ từ chối duyệt và chưa bổ sung tính đến 7h00 ngày 02/7/2022. Những hồ sơ từ chối duyệt và đã bổ sung chờ duyệt chúng tôi sẽ kiểm tra và thông báo sau.
Một số học sinh đăng kí trùng hồ sơ (1 học sinh đăng kí nhiều hồ sơ) thì phải xóa bớt chỉ để lại 01 hồ sơ đúng nhất để được phê duyệt