Thông báo nộp hồ sơ (gốc) Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học sinh có tên trong danh sách trúng tuyển (đậu) nộp hồ sơ (gốc) về trường THPT Lê Duẩn theo đúng thành phần hồ sơ và lịch nộp hồ sơ
Nếu không nộp hồ sơ hoặc khai báo thông tin gian dối khi đăng kí hồ sơ trực tuyến sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.