Thông báo Nộp hồ sơ gốc để xác nhận nhập học và danh sách trúng tuyển (đậu) vào lớp 10 năm học 2024 – 2025 Trường THPT Lê Duẩn

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sau thời gian qui định, nếu học sinh không nộp hồ sơ gốc để xác nhận nhập học, nhà trường sẽ xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển.
Học sinh chú ý nhớ Số thứ tự trúng tuyển của mình để sau này điền vào một số thông tin khi nhà trường yêu cầu.