Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc KHÔNG thu học phí Học kì 1 năm học 2021 – 2022 với trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập.

Lượt xem:

Đọc bài viết