DANH SÁCH HỌC SINH KHÔNG TRÚNG TUYỂN (RỚT) VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023 TRƯỜNG THPT LÊ DUẨN

Lượt xem:

Đọc bài viết

Theo quyết định số 408/QĐ-SGDĐT ngày 27/7/2022 của Sở Giáo dục đào tạo Đắk Lắk về việc chuẩn y và số lượng học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023. Trường THPT Lê Duẩn điểm chuẩn 28 trở lên (nếu điểm xét tuyển 28 thì điểm trung bình các môn cả năm lớp 9 từ 6,9 trở lên).
Những học sinh không trúng tuyển (rớt) nhận lại hồ sơ tại văn phòng nhà trường từ 14 giờ 30 ngày 28/7/2022.
Danh sách học sinh không trúng tuyển (rớt) như ở dưới đây