DANH SÁCH HỌC SINH CHƯA NỘP HỒ SƠ (GỐC) TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2023 – 2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 02/8/2023 nếu những học sinh có tên sau KHÔNG nộp hồ sơ gốc, nhà trường sẽ HỦY kết quả xét tuyển.