Thông báo tựu trường năm học 2020 – 2021

Thông báo tựu trường năm học 2020 – 2021

Lượt xem:

Thời gian tựu trường của học sinh cả 3 khối toàn trường 8h00 thứ Ba ngày 01/9/2020. Khối 10 năm học 2020 – 2021 buổi sáng ngày 01/09/2020 sẽ được học tập nội quy, quy chế thi kiểm tra. Buổi chiều từ 13h30 sẽ kiểm tra Năng lực môn Tiếng Anh để xếp lớp. [...]
Thông báo nhận Phiếu báo Dự thi Tốt nghiệp năm 2020

Thông báo nhận Phiếu báo Dự thi Tốt nghiệp năm 2020

Lượt xem:

Học sinh khối 12 năm học 2019 – 2020 và thí sinh tự do dự thi Tốt nghiệp năm 2020 nhận Phiếu báo dự thi Tốt nghiệp năm 2020 tại trường từ ngày 28/8/2020. [...]
Lịch kiểm tra lại trong hè năm học 2019 – 2020

Lịch kiểm tra lại trong hè năm học 2019 – 2020

Lượt xem:

[...]
Thông báo Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 – 2021

Thông báo Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 – 2021

Lượt xem:

[...]